Waterbouw

Nederland is het land van water. Met onze indrukwekkende havens en ons uitgebreide netwerk aan waterwegen zetten wij ons land op de kaart. Bij Maters en De Koning dragen we vanaf 1996 trots bij aan de Nederlandse havens en vaarwegen.
Onze waterbouwkundig experts werken aan alle soorten kade-, oever-, steiger- en afmeerconstructies:

● van binnenstedelijke kademuren tot zwaarbelaste zeekades met kraanbanen
● van jachthavens tot steigers voor de petrochemische industrie
● meer- en trospalen, remmingwerken en bolders in alle soorten en maten

Onze kennis van beton- en staalconstructies, geotechniek en nautiek komen in dit vakgebied bij elkaar. Met onze systematische aanpak en onze creativiteit en inventiviteit creëren wij oplossingen voor ieder vraagstuk en komen we tot het optimale ontwerp.

Bij bestaande constructies adviseren wij over de technische staat, de constructieve veiligheid, restlevensduur en renovatiemethoden. We combineren technische inspecties met kostendeskundigheid en constructieve expertise.

Onze geotechnisch specialisten verzorgen ook zettings- en stabiliteitsberekeningen, berekeningen van funderingen op staal, paalfunderingen, verankeringen en grondkerende constructies.

We houden ook wel van een uitdaging: beperkte ruimte in stedelijke gebieden, stabiliteit van belendingen, aanwezigheid van zinkers, complexe bouwfasering, hoge belastingen of grote kerende hoogtes. Bij Maters en De Koning ben je hiervoor aan het goede adres.

Een aantal van onze waterbouw projecten