Oplevering kademuur Quarleshaven

Op 16 juni jl. werd de kademuur opgeleverd, zie hieronder enkele foto’s.