Maters en De Koning heeft NEN-EN-ISO 9001;2015 certificaat behaald

Eind 2016 behaalden wij onze certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm NEN-EN-ISO 9001;2015.