Maters en De Koning heeft ruime ervaring in de bouw, industrie en civiele techniek. Wij laten hier graag een aantal van onze projecten zien.

Uitgelicht: Waterkering Pier 7 Vlissingen

In 2018/2019 heeft ingenieursbureau Maters en De Koning gewerkt aan een waterkering rondom “Zandpaviljoen Pier 7” te Vlissingen die uniek is in Nederland en daarbuiten. Het paviljoen ligt op gelijk niveau met het strand en is daardoor kwetsbaar voor hoogwater bij stormen.

Door middel van nauw overleg met het waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat hebben Maters en De Koning en Pier 7 toestemming gekregen om een waterkering te bouwen rondom het paviljoen.

De waterkering bestaande uit HEB kolommen met daartussen betonnen kwelschermen onder het zand en gelaagd glas boven het zand. De kering is ontworpen op een storm met een kans van voorkomen van 1:50 jaar. De kering is voorzien van coupures (doorgangen) die bij dreigend hoogwater kunnen worden dichtgezet met aluminium schotbalken. De kering heeft als primair doel het opvangen van de golfbelastingen en secundair dient de kering als windscherm.

Ingenieursbureau Maters en De Koning heeft het voorlopig en definitief ontwerp opgesteld en heeft de aanbesteding geleid. Daarnaast is zij  nauw betrokken geweest bij de uitvoering.

Container Transferium Alblasserdam (CTA)

In het kader van het bereikbaarheidsplan van het Havenbedrijf Rotterdam is gevraagd een ontwerp te maken voor de kadeconstructies voor het nieuw te realiseren CTA in de polder ‘Het Nieuwland’ in Alblasserdam. Het doel is het verminderen van het containervervoer over de weg.

De kade bestaat uit een hoofdwand van 257 meter en twee vleugelwanden. Op basis van de eerder uitgevoerde variantenstudie is gekozen voor een verankerde combiwandconstructie met een apart gefundeerde kraanbaan.

Binnenstedelijke kademuur Brouwershaven

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft opdracht gegeven voor het vervangen van de bestaande kademuur aan de Haven Zuidzijde te Brouwershaven. Ingenieursbureau Maters en De Koning verzorgt in opdracht van KWS Aquavia hiervoor het complete ontwerp van de tenderfase tot aan het uitvoeringsontwerp waarbij de kade haar oorspronkelijke historische uitstraling behoudt.

Het binnenstedelijke gebied met historische panden, niet-gesprongen explosieven en afwijkende, bestaande kadeconstructies zijn uitdagingen in binnenstedelijk gebied, waarvoor Maters en De Koning creatieve oplossingen heeft geboden. Om ‘clashes’ in beeld te brengen zijn alle tekeningen in 3d gemaakt.

Koole Tankstorage Minerals

Ippel Civiele Betonbouw (Strabag BV) heeft in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam NV een kadeconstructie voor Koole Tankstorage Minerals gerealiseerd. De kade ligt aan de Nieuwe Maas in Rotterdam ter hoogte van de 2e Petroleumhaven en is opgebouwd uit een combiwand met een gedeeltelijk overbouwd talud. Direct achter de kade is een op palen gefundeerd laad-/losplatform gerealiseerd, voorzien van laadarmen, gangway en blusvoorzieningen. Er kunnen schepen afmeren tot een lengte van 190 meter (Handymax). De kade wordt gebruikt voor overslag van minerale producten.

Ingenieursbureau Maters en De Koning verzorgde voor de aannemer optimalisaties van de bolderverankering en de fundering van het laadplatform. Hiervoor zijn de kadeconstructie en het platform geheel doorgerekend.

Zeekade Quarleshaven Vlissingen-Oost

Zeeland Seaports realiseert voor Scheepswerf Reimerswaal een zeevaartkade op een nieuwe locatie in de Quarleshaven in Vlissingen-Oost. Ingenieursbureau Maters en De Koning verzorgde hiervoor het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten.

De voormalige kade is deels gesloopt en vervolgens 300 meter verlengd. De nieuwe kade met een kerende hoogte van 18,5 meter bestaat uit een meervoudig verankerde combiwand met betonnen deksloof. Daarnaast zijn twee kraanbanen gerealiseerd en is ca. 150.000 m3 baggerwerk uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering verzorgde Maters en De Koning directievoering en toezicht. Half april 2017 is de kade, inclusief kraanbaan op achterliggend terrein, opgeleverd en begin juni werd deze feestelijk geopend.