Waterkering Pier 7 Vlissingen

 • Project

  Waterkering Pier 7 te Vlissingen

 • Opdrachtgever

  Pier 7 Vlissingen

 • Contractvorm

  Meervoudig onderhands

Geleverde producten en diensten:

 • Ontwerpberekeningen en tekeningen
 • Overlegvoering Stakeholders

In 2018/2019 heeft ingenieursbureau Maters en De Koning gewerkt aan een waterkering rondom “Zandpaviljoen Pier 7” te Vlissingen die uniek is in Nederland en daarbuiten. Het paviljoen ligt op gelijk niveau met het strand en is daardoor kwetsbaar voor hoogwater bij stormen.

Door middel van nauw overleg met het waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat hebben Maters en De Koning en Pier 7 toestemming gekregen om een waterkering te bouwen rondom het paviljoen.

De waterkering bestaande uit HEB kolommen met daartussen betonnen kwelschermen onder het zand en gelaagd glas boven het zand. De kering is ontworpen op een storm met een kans van voorkomen van 1:50 jaar. De kering is voorzien van coupures (doorgangen) die bij dreigend hoogwater kunnen worden dichtgezet met aluminium schotbalken. De kering heeft als primair doel het opvangen van de golfbelastingen en secundair dient de kering als windscherm.

Ingenieursbureau Maters en De Koning heeft het voorlopig en definitief ontwerp opgesteld en heeft de aanbesteding geleid. Daarnaast is zij  nauw betrokken geweest bij de uitvoering.