Vatenloods ATM

  • Project

    Vatenloods ATM

  • Opdrachtgever

    Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.

  • Contractvorm

Geleverde producten en diensten:

  • Modelleren in 3D (Revit)

Op basis van een driedimensionaal model van het terminalterrein, de bebouwing en het leidingwerk is het bouwwerk geheel in 3D ontworpen en gedimensioneerd. Ingenieursbureau Maters en De Koning maakte hiervoor gebruik van Revit. Door in 3D te ontwerpen konden conflicten in een vroegtijdig stadium worden getraceerd en werden faalkosten geminimaliseerd.