Route van de Turf – Hellingbaan Smitsvest

 • Project

  Route van de Turf – Hellingbaan Smitsvest

 • Opdrachtgever

  Gemeente Bergen op Zoom

 • Contractvorm

  Traditioneel UAV

Geleverde producten en diensten:

 • Toetsing of een gewichtsmuur volstond
 • Definitief Ontwerp damwandconstructie

Voor de aanleg van de “Route van de Turf”, een toeristisch fietspad, is een fietspad gecreëerd dat aansluit op de bestaande Smitsvest. Om de aansluiting mogelijk te maken is een hellingbaan aangebracht. Ingenieursbureau Maters en de Koning heeft de engineering uitgevoerd van de grondkerende constructie. De kerende hoogte verloopt tot maximaal 3,20 m. In verband met de aanwezigheid van oude eiken en de belastingen daarvan is een damwandconstructie aangebracht. De gemeente had een robuuste natuurstenen uiterlijk als wens. Hiervoor zijn aan de damwandconstructie consoles met prefab betonplaten aangebracht, waarop de natuursteenblokken zijn gestapeld.