Reconstructie kop haven Oudenbosch

 • Project

  Reconstructie kop haven Oudenbosch

 • Opdrachtgever

  Gemeente Halderberge

 • Contractvorm

  Traditioneel UAV/RAW

Geleverde producten en diensten:

 • Inventarisatie bestaande situatie
 •  Voorlopig en definitief ontwerp
 • Bestek (RAW)
 • Begroting (GWW-calc)
 • Back-office
 • Bouwtoezicht

Gemeente Halderberge had de wens om met een kundige partij een contract te maken voor de herinrichting van de kop van de Haven te Oudenbosch. Na een selectieprocedure, waarin Ingenieursbureau Maters en De Koning een plan van aanpak en een offerte indiende, is de opdracht aan ons gegund.

Het project behelsde in hoofdzaak het vervangen van het talud voor een loopplatform nabij de waterlijn. Hiervoor diende er een keerconstructie te worden aangebracht. Tevens zijn bijkomende werken, zoals herstelwerkzaamheden aan delen van de bestaande kade en toegangstrappen, uitgevoerd