Pattontunnel Roosendaal

 • Project

  Pattontunnel Roosendaal

 • Opdrachtgever

  Gemeente Roosendaal

 • Contractvorm

  Traditioneel UAV

Geleverde producten en diensten:

 • Inspectie constructie en wegen
 • Ontwerp rioolwerkzaamheden
 • Ontwerp constructieve aanpassingen
 • Reconstructie aansluitende verhardingen
 • Bouwtoezicht

De Pattontunnel is een fietstunnel die twee wijken in Roosendaal verbindt voor het fietsverkeer. Slechte afwatering (ijs in de winter) en achterstallig onderhoud was reden om de tunnel, met toeleidende fietspaden, te reconstrueren en de tunnel constructief te herstellen. Na een constructieve inspectie zijn de voegen vervangen, de regenwaterafvoer vernieuwd en de betonelementen behandeld tegen aanwezige scheuren. Tevens is de verharding verwijderd en opnieuw aangebracht op het gehele traject. Ingenieursbureau Maters en De Koning is betrokken geweest van ontwerp- tot en met de uitvoeringfase.