Keenesluis

 • Project

  Keenesluis

 • Opdrachtgever

  Waterschap Brabantse Delta

 • Contractvorm

  Traditioneel RAW

Geleverde producten en diensten:

 • Inspecteren en inventariseren t.b.v. een 0-meting voor het opstellen van een budgetraming voor het restaureren van de sluis
 • Het constructief inzoomen op de sluisonderdelen van de Keenesluis
 • Het opstellen van een RAW bestek voor de aanbesteding van de restauratiewerkzaamheden

In het beheerareaal van Waterschap Brabantse Delta bevindt zich een parel van historische waarde, de Keenesluis.

De Keenesluis is gelegen in de Barlaaksedijk, tussen Fijnaart en Standdaarbuiten en is in 1769 gebouwd als keersluis in de rivier de Mooye Keene. Dit sluisje diende er voor het water te keren, dat bij vloed via de Dintel werd opgestuwd en bij eb het overtollige water uit de achterliggende polder te kunnen spuien.

In 1892 is de Keenesluis omgebouwd tot een schepradstoomgemaal. Hiervoor is een extra muur in de sluis gebouwd. Tussen deze muur en de oostelijke sluismuur werd een scheprad geplaatst.

Naast de sluis stond een gebouw met daarin een stoommachine die het scheprad aandreef. De doorvaartbreedte van de sluis is door de toevoeging van muur en scheprad versmald. De constructie van een scheprad ìn een sluis is uniek in Nederland en mogelijk in de gehele wereld.

Maters en De Koning heeft in opdracht van Waterschap Brabantse Delta diverse engineeringswerkzaamheden mogen verrichten voor de restauratie van de Keenesluis.

Werkzaamheden waaronder een toestandsinspectie van de sluis, een constructieve beschouwing van diverse onderdelen van de sluis, het opstellen van een investeringsraming en het vervaardigen van het bestek voor de uitvoering van de restauratie.

Voor het opstellen van het bestek hebben we nauw samengewerkt met Architectenbureau TAK, die het restauratie advies, de vergunningsaanvraag en de bestektekeningen met bijlagen heeft verzorgd.