Watermolenbeek Roosendaal

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

De Watermolenbeek, een watergang met rijke historie dwars door de gemeente Roosendaal, is een belangrijke verbinding voor een snelle afvoer van hemelwater. Over het deel tussen de Burgemeester Freijterslaan en het Kadeplein is, na een levensduur van 50 tot sommige delen wel 100 jaar, de bestaande oeverconstructie aan vervanging toe. Een uitdaging, omdat de watergang maar beperkt afgesloten kan worden. Bijkomend is op een aantal locaties de oeverconstructie onderdeel van de achtertuin van aanwonenden en is deze niet overal vanaf landzijde te bereiken.

Door de bestaande constructie dienst te laten doen als tijdelijke ondersteuning voor de nieuwe constructie wordt in de watergang een nieuwe U-vormige betonnen bak gerealiseerd. De vloer wordt gerealiseerd met onderwaterbeton, de wanden worden droog gestort door het toepassen van een kleine (max. 1/3 van de breedte van de watergang) bouwkuip.

Bijkomend wordt de ecologische verbindingszone vergroot door het toepassen van een eco-passage en het realiseren van een plas-drasgebied. Voor de toegang naar de naastgelegen Paterstuin wordt vanaf het Kadeplein een loopsteiger gerealiseerd.

Contractvorm: Traditioneel UAV

 

Geleverde producten en diensten:

  • Verzorgen van de engineering (berekeningen en tekeningen)
  • Opstellen van aanbestedingsdocumenten
  • Toezicht tijdens uitvoering
  • Back-office