Upgrade Jetty 2 & Evos Amsterdam

Opdrachtgever: Evos Amsterdam

Evos Amsterdam heeft haar op- en overslagcapaciteit van de terminal aan de Amerikahaven in het Westelijk Havengebied vergroot. Maters en De Koning adviseerde bij diverse aanpassingen van de nautische assets.

In de voorbereiding voerde Maters en De Koning een nautisch onderzoek uit naar het gebruik en de capaciteiten van de bestaande Jetties, beoordeelde de technische staat ervan en adviseerde over de kosten voor aanpassingen. De grootste uitdaging voor Evos lag bij de ombouwoperaties van Jetty 2 en 8, waar grotere schepen (tot 100.000 resp. 125.000 DWT) dienden af te meren en waarbij ook de doorvoercapaciteit vergroot diende te worden. In nauwe afstemming met de engineers van de piping en de leverancier van de Marine Loading Arms ontwierp Maters en De Koning de fundaties van de nieuwe laadarmen. Een inventief concept van Hakkers uit Werkendam is gezamenlijk in een bouwteam uitgewerkt met als doel de ombouw tijdens twee korte shutdowns te realiseren. Terloops ontwierp Maters en De Koning de tros- en meerpalen van Jetty 8 op basis van een nieuwe afmeerconfiguratie, die met een Dynamic Mooring Analysis (DMA) werd geoptimaliseerd. Een mooi project waarin onze markten Industriebouw en Waterbouw samenkwamen.

Contractvorm: Bouwteam

 

Geleverde producten en diensten:

  • Engineering MLA-fundaties / table tops
  • Engineering mooring and breasting dolphins
  • Dynamic mooring analysis
  • Constructieve toetsing pipesupports
  • Inspecties en onderzoeken Jetties
  • Kostenramingen
  • Contract- en aanbestedingsadviezen