Steiger HCH Amerikahaven

Opdrachtgever: N. Kraaijeveld – Sliedrecht

Ten behoeve van op- en overslag van benzine, gasolie en verwante olieproducten heeft Hydrocarbon Hotel middels een vraagspecificatie de markt gevraagd een ontwerp te maken voor een L-steiger, inclusief de benodigde remmingwerken en leidingbruggen en dit vervolgens te realiseren.

De nieuw te bouwen steiger met doorgaand remmingwerk is gesitueerd aan de Amerikahaven te Amsterdam. De steiger omvat een tweetal ligplaatsen en biedt afmeerfaciliteiten voor zeeschepen en binnenvaartschepen.

Contractvorm: D&C / UAV-GC

 

Geleverde producten en diensten:

  • Ontwerp op basis van D&C
  • Definitief- en uitvoeringsontwerp
  • Werktekeningen