Rolbrug over de Vliet te Roosendaal

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

Langs de Roosendaalse Vliet in de gemeente Roosendaal zijn de oevers voorzien van een harde oeverconstructie. De gemeente Roosendaal heeft de afgelopen periode vrijwel alle oeverconstructies vervangen. Daarnaast is een nieuwe verbinding, ten behoeve van fietsers en voetgangers, over de Vliet gecreëerd tussen de Westelijke en Oostelijke Havendijk ten behoeve van de ontsluiting van de nieuw te realiseren woonwijk Stadsoevers aan de westzijde van het station richting het centrum van Roosendaal.

Deze gele stalen brug is gelegen halverwege de brug over de Vliet in de Jan Vermeerlaan en de zwaaikom bij de Wethouder Lanenstraat. Behalve de ontsluitingsfunctie heeft de brug ook een verblijfsfunctie waartoe aan de uiteinden en in het midden van de brug zitjes zijn gerealiseerd. De verwachting is dan ook dat de brug veel mensen zal trekken. De rolbrug heeft een industrieel karakter gekregen door het toepassen van vakwerkliggers. De brug is ontworpen door architect Laurens de Boer in samenwerking met landschapsarchitect Donald Marskant.

Deze nieuwe verbinding betreft een bijzonder type rolbrug welke, in tegenstelling tot een reguliere rolbrug, bestaat uit 2 delen. Een vast uitkragend deel op de westoever en een beweegbaar deel op de oostoever. In gesloten toestand grijpen beide delen in elkaar middels een bajonetsluiting. De totale lengte van de brug bedraagt 29 m en de breedte 4,40 m. Bij het openen rolt het beweegbare deel circa 18 meter de kade op.

Het ontwerp van de brug en aandrijving vereist een nauwe samenwerking tussen de civiele constructeur (Maters en De Koning), werktuigbouwkundige constructeur (Vos Projectcoördinatie) en de ontwerpers van de elektromechanische installatie (TAS). Tijdens de uitvoering (hoofdaannemer Vissers-Ploegmakers) is nauw samengewerkt met de staalbouwer/-constructeur (Van der Zalm/PT Structural)

Uitdagingen hierbij waren hierbij onder andere het niet volledig gebalanceerd zijn van de brug, het rolmechanisme, het detailleren van de koppeling van de bajonetsluiting en de response van de brug bij aanvaarbelastingen. Voor de berekeningen zijn diverse EEM-berekeningen uitgevoerd waarbij een groot aantal niet-lineaire randvoorwaarden zijn toegepast.

Contractvorm: Op regie

 

Geleverde producten en diensten:

  • Engineering staalconstructie brugdek (SO/VO/DO), zowel vast als beweegbaar deel
  • Engineering landhoofden
  • Engineering oplegvoorzieningen en vasthoudconstructie landhoofd west
  • Engineering afschermvoorziening aandrijving landhoofd oost
  • Engineering railbalken landhoofd oost
  • Engineering geleidewerken
  • Op stellen contract
  • Aanbestedingsadviezen
  • Werkplaatscontroles staalconstructie
  • Backoffice werkzaamheden