Revitalisering kademuur Brittanniëhaven

Opdrachtgever: Cobelfret / C.RO Ports Nederland BV

C.RO Ports Nederland B.V. [CRO] breidt de capaciteit van haar op- en overslagfaciliteiten aan de Brittanniëhaven in Rotterdam aanzienlijk uit en voert verbeteringen door. Er wordt fors geïnvesteerd in het aanpassen van het terrein om meer auto’s, trailers en containers te kunnen verschepen.

De belangrijkste aanpassing betreft het herinrichten van het gehele terrein, inclusief het voormalig Broekman-terrein, waaronder de verdubbeling van het aantal treinsporen naar vier en het vergroten van de afmeercapaciteit.

In nauwe samenwerking met Logitech te Driebergen heeft Ingenieursbureau Maters en De Koning het ontwerp en engineering gedaan van alle kadegerelateerde onderdelen, waaronder een nieuwe vierbaans RoRo-voorziening in het Oostelijke deel van de Brittanniëhaven, alsmede het upgraden van de kademuur om intensiever gebruik door zeevaartschepen en mobiele containerkranen mogelijk te maken.

Het project is gerealiseerd door BAM Infra BV. Ingenieursbureau Maters en De Koning verzorgt het toezicht op de natte onderdelen van dit werk.

NB Eerder al (2005/2006) was Ingenieursbureau Maters en De Koning betrokken bij aanpassingen in de Brittanniëhaven om een dubbele RoRo voorziening te kunnen aanbrengen. De werkzaamheden betroffen de engineering voor de realisatie van een linkspanfundatie in de bestaande kademuur.

Contractvorm: UAV (werkomschrijving)

 

Geleverde producten en diensten

  • Herberekening bestaande kademuur op nieuwe gebruikswensen
  • Engineering van nieuwe fendering en walbolders voor zeevaart
  • Engineering RoRo voorziening (linkspan-fundatie en steunpalen)
  • Engineering afmeervoorziening binnenvaart
  • Bestek “nat” gedeelte
  • Back-office werkzaamheden
  • Toezicht “nat” gedeelte