Remmingwerken Westsluis Terneuzen

Opdrachtgever: N. Kraaijeveld Constructieve Waterbouw BV

Door Rijkswaterstaat is een RAW bestek voor het vervangen van drie zware remmingwerken voor de Westsluis te Terneuzen op de markt gezet. In verband met het intensieve gebruik door schepen met een breedte, nagenoeg gelijk aan die van de sluis zelf, was het van belang om de remmingwerken te vervangen met zo min mogelijk hinder tijdens de vervangingswerkzaamheden.

Ingenieursbureau Maters en De Koning heeft een ontwerp gemaakt en deze voor de uitvoering zodanig uitgewerkt, dat de hinder voor de scheepvaart tijdens de bouw tot een absoluut minimum beperkt kon blijven. In de sterk vereenvoudigde constructie ten opzichte van het referentieontwerp kon tevens een aanzienlijke besparing in de hoeveelheid staal (ca. 900 ton) worden bereikt.

Contractvorm: Traditioneel UAV/RAW met EMVI

 

Geleverde producten en diensten:

  • Ontwerp alternatief
  • Engineering alternatieve remmingwerken