Project Rotonde Herenburg

Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJsel

Met mooi weer schiet er weer van alles als paddenstoelen uit de grond, zo ook dit ‘palenmatras’ voor de realisatie van een rotonde.

Om zetting aan onderliggen K&L-tracé te voorkomen, wordt de rotonde aan de Burgemeester Van Dijklaan te Capellen aan den IJssel deels over een lengte van circa 50 meter overkluisd door damwanden en betonplaten. Om zettingsverschil te voorkomen ten opzichte van de rest van de rotonde wordt deze gefundeeerd op 429 betonnen heipalen.

In samenwerking met Crux Engineering BV en OmniformGroup | ESG is het palenmatras met naastgelegen overkluizing ontworpen. Ingenieursbureau Maters en De Koning houdt ter plaatse toezicht in overleg met de Gemeente Capelle aan den IJssel.

Contractvorm: Traditioneel UAV

 

Geleverde producten en diensten:

  • Verzorgen van de engineering van de overkluizing (berekeningen en tekeningen)
  • Opstellen van aanbestedingsdoc. t.a.v. de overkluizing
  • Toezicht tijdens de uitvoering
  • Back-office