Oostkeetshaven Zwijndrecht

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht

In de 16e eeuw werd aan de Oude Maas de Keetshaven gegraven. Deze haven lag tegenover de zoutkeet in Dordrecht en werd later Oostkeetshaven genoemd.

Anno 2017 heeft Ingenieursbureau Maters en De Koning van de gemeente Zwijndrecht de opdracht ontvangen om de haven veilig en op korte termijn te kunnen baggeren met als doel de haven te gebruiken voor kleine pleziervaart. Voor dit deel van het project is geadviseerd op het gebied van constructieve toetsing en aanbesteding.

Tijdens de uitvoering heeft Ingenieursbureau Maters en De Koning de directievoering en toezicht verzorgd. De haven is op diepte gebaggerd en voorzien van een nieuwe beschoeiing met lokaal een steunberm van stortsteen om de taludstabiliteit te garanderen. Tevens zijn zes hardhouten palen geplaatst waar een drijvende steiger aan is bevestigd.

Contractvorm: Traditioneel UAV

 

Geleverde producten en diensten:

  • Advies bij de aanbestedingsdocumenten (tekening, stabiliteitsberekening, werkomschrijving)
  • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering van het project