Keenesluis

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

In het beheerareaal van Waterschap Brabantse Delta bevindt zich een parel van historische waarde, de Keenesluis.

De Keenesluis is gelegen in de Barlaaksedijk, tussen Fijnaart en Standdaarbuiten en is in 1769 gebouwd als keersluis in de rivier de Mooye Keene. Dit sluisje diende er voor het water te keren, dat bij vloed via de Dintel werd opgestuwd en om bij eb het overtollige water uit de achterliggende polder te kunnen spuien.

In 1892 is de Keenesluis omgebouwd tot een schepradstoomgemaal. Hiervoor is een extra muur in de sluis gebouwd. Tussen deze muur en de oostelijke sluismuur werd een scheprad geplaatst.
Naast de sluis stond een gebouw met daarin een stoommachine die het scheprad aandreef. De doorvaartbreedte van de sluis is door de toevoeging van muur en scheprad versmald. De constructie van een scheprad in een sluis is uniek in Nederland en mogelijk in de gehele wereld.

Maters en De Koning heeft in opdracht van Waterschap Brabantse Delta diverse engineeringswerkzaamheden mogen verrichten voor de restauratie van de Keenesluis.

De restauratie-technische advisering, de vergunningsaanvraag, de bestekstekeningen en de bijlagen voor het bestek zijn door Architectenbureau TAK verzorgd, waarmee wij voor het schrijven van het bestek en het opstellen van de aanneemsomraming nauw hebben samengewerkt.

Contractvorm: RAW

 

Geleverde producten en diensten:

  • Inspectierapportage
  • DO raming
  • Constructieberekening
  • RAW bestek
  • Aanneemsomraming