Herinrichting Roosendaalse Vliet

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

Door de komst van het Markt-Vlietkanaal zijn de beroepsvaart en daarmee ook de bijbehorende bedrijven nagenoeg verdwenen rondom de Roosendaalse Vliet in Roosendaal. De oude kades zijn verlaten maar dit biedt mogelijkheden voor een nieuwe bestemming: recreatie aan en op het water.

Vanaf de Vlietbrug tot aan de Zwaaikom (t.h.v. de Wethouder Lanenstraat) worden aan beide zijden van de Vliet hoge en lage kades gerealiseerd. Stalen damwanden worden afgekleed met betonnen hangschorten, afgewisseld met beplante, groene betonelementen. In het water van de Zwaaikom worden houten steigers aangebracht waarmee ligplaatsen voor pleziervaart worden gecreëerd. Vanaf de Passarelle wordt de Rode loper verlengd met een oeververbinding tussen de Oostelijke Havendijk en Westelijke Havendijk middels een unieke rolbrug voor voetgangers en fietsers.

In opdracht van gemeente Roosendaal heeft Ingenieursbureau Maters en De Koning de engineering verzorgd. Aanvullend zijn de aanbestedingsdocumenten verzorgd, is er toezicht gehouden en de benodigde back-office gedaan tijdens de uitvoering.

Contractvorm: Traditioneel UAV

 

Geleverde producten en diensten:

  • Verzorgen van de engineering (berekeningen en tekeningen)
  • Opstellen van aanbestedingsdocumenten
  • Toezicht tijdens uitvoering
  • Back-office