Ecluse stoomnetwerk

Opdrachtgever: AHP (Combinatie A. Hak en Petrogas)

Voor het project Ecluse (Stoomnetwerk Waaslandhaven te Antwerpen) is in opdracht van AHP (combinatie A. Hak en Petrogas) door Maters en De Koning de engineering van het DO en UO verzorgd voor alle benodigde civiele constructies zoals leidingbruggen, sleepers, fundatie van de loops, putten, aanpassingen (buitenzijde) van bestaande gebouwen als ook de engineering van Pipe Supports, Base Plates en Forks.

Alle constructies zijn hierbij 3D gemodelleerd in zowel reken- (SCIA) als tekenprogrammatuur (Tekla). Het stoomnetwerk realiseert naast een kostenefficiënte energievoorziening een emissiereductie van 100.000 ton CO2 per jaar hetgeen equivalent is aan 50 windmolens van 2,3 MWe. Daarnaast daalt hierdoor de uitstoot van stikstof en (fijn-)stof.

 

Geleverde producten en diensten:

  • Definitief Ontwerp
  • Uitvoeringsontwerp
  • Engineering Pipe Supports, Base Plates en Forks