Berryworld Made

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Vrolijk

Berryworld had de ambitie om een hoogwaardig, Breeam outstanding, koelhuis te realiseren om hun groei te kunnen blijven faciliteren.

In nauwe samenwerking met het ontwerpteam, bestaande uit onder meer architect Kort Geytenbeek en aannemer Bouwbedrijf Vrolijk is een naar efficiënt constructief ontwerp gezocht. Bij dit ontwerp is een optimum gezocht tussen de bouwkosten enerzijds en de functionaliteit anderzijds. Met name met het oog op mogelijke aanpassingen in koeltechniek, indeling en uitbreidingsmogelijkheden was een flexibele draagconstructie erg waardevol.

Door het tijdig toepassen van voorbelasting van de grond is voorkomen dat er funderingspalen toegepast moesten worden. Hierdoor konden er eenvoudiger tot een later stadium ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd, zonder al te grote impact op het ontwerp-/werkvoorbereidingsproces.

Door constructie-elementen met een grote overspanning toe te passen, is het aantal kolommen en/of wanden tot een minimum beperkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de geheel kolomvrije voorbouw van 150×24 m en de nader in te delen kantoor- en opslagfuncties op de verdieping.

Contractvorm: Bouwteam

 

Geleverde producten en diensten:

  • Hoofdconstructeur ontwerpfase en uitvoeringsfase
  • Ontwerp en uitwerking funderingsconstructies
  • Uitwerken model staalconstructie en tekenwerk