MVO

Maters en De Koning onderneemt maatschappelijk verantwoord.

MVO-doelstelling:

“Met onze ontwerpen heeft Maters en De Koning impact op de bebouwde omgeving. Wij willen de milieu-impact van onze projecten reduceren door duurzaamheid te bespreken met onze opdrachtgevers en te adviseren over circulaire toepassingen. Hiermee ondersteunen wij hen in het maken van duurzame ontwerpkeuzes en dragen wij bij aan een betere leefomgeving”

Duurzaam ontwerpen

Duurzaam ontwerpen staat voor ons centraal!

Er bestaan verschillende meningen over wat duurzaam bouwen precies inhoudt. Moet een constructie zo lang mogelijk meegaan? Is toepassing van bio-based materialen of verwerken van afvalstoffen duurzaam? En hoe zit het met invloed (direct of indirect) op het milieu?

Maters en De Koning heeft daarom geformuleerd wat (voor ons) duurzaam ontwerpen is:

Het ontwerpen van infrastructurele werken en bouwkundige- en civieltechnische constructies, die geheel (of in onderdelen) zo hoog mogelijk op de circulariteitsladder staan en een zo laag mogelijke milieu-impact hebben.

Dit betekent onder andere dat er goed wordt afgewogen of bestaande constructies of onderdelen daarvan, kunnen worden hergebruikt in plaats van gesloopt. Tevens worden hergebruikopties aan het eind van de levensduur reeds beschouwd bij het ontwerp. Door onze constructies (of constructievarianten) een MKI-score (Milieu Kosten Indicator) toe te kennen kunnen wij weloverwogen keuzes maken waarbij wij de directe en indirecte milieu-impact zo laag mogelijk houden.

Op deze manier proberen wij al in de ontwerpfase de negatieve impact van een bouwwerk te beperken. Uiteraard nemen wij ook de wensen en eisen van een opdrachtgever mee in de afwegingen tijdens het duurzaam ontwerpproces.

MVO-doelstelling:

“Met onze ontwerpen heeft Maters en De Koning impact op de bebouwde omgeving. Wij willen de milieu-impact van onze projecten reduceren door duurzaamheid te bespreken met onze opdrachtgevers en te adviseren over circulaire toepassingen. Hiermee ondersteunen wij hen in het maken van duurzame ontwerpkeuzes en dragen wij bij aan een betere leefomgeving”

Duurzame bedrijfsvoering

Met de juiste inrichting van onze bedrijfsprocessen kunnen wij de negatieve effecten voor mens en milieu beperken.

Met de juiste inrichting van onze bedrijfsprocessen kunnen wij de negatieve effecten voor mens en milieu beperken.

Onze keuzes hebben impact; hoe klein of groot deze ook mag zijn. Waar in het verleden keuzes vooral werden gebaseerd op met name financiële gronden, is dat tegenwoordig wel anders. Bij Maters en De Koning kunnen wij financiële belangen hand in hand laten gaan met sociale-, maatschappelijke- en milieubelangen.

Wij gebruiken daarbij de Social Developement Goals (SDG’s) als uitgangspunt. Voor onze MVO-strategie en -actieplan hebben wij vijf SDG’s geselecteerd om onze focus op te richten.

Vanzelfsprekend hebben wij laagdrempelige milieumaatregelen getroffen, zoals LED-verlichting, bewegingsmelders, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Een aantrekkelijke werkomgeving met vitale medewerkers realiseren wij door vrijheid, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden. Vers fruit, kookworkshops en stoelmassages zijn de kers op de taart.

Maar met onze dienstverlening kunnen wij écht verschil maken. Dat begint bij kennis en bewustzijn bij onze collega’s. Onze medewerkers worden voortdurend opgeleid op het gebied van duurzaamheid en circulariteit met als doel om de kennis via onze ontwerpen in de praktijk te brengen.

CO2-prestatieladder

MVO-doelstelling:

“Maters en De Koning heeft hart voor haar medewerkers. Daarom willen wij iedereen in staat stellen om het werk zo prettig mogelijk uit te voeren. Wij, als werkgever, dragen hieraan bij door tevredenheid en mentale en fysieke gezondheid voorop te stellen.”

CO2-prestatieladder

Duurzame bedrijfsvoering

Met de juiste inrichting van onze bedrijfsprocessen kunnen wij de negatieve effecten voor mens en milieu beperken.

Met de juiste inrichting van onze bedrijfsprocessen kunnen wij de negatieve effecten voor mens en milieu beperken.

Onze keuzes hebben impact; hoe klein of groot deze ook mag zijn. Waar in het verleden keuzes vooral werden gebaseerd op met name financiële gronden, is dat tegenwoordig wel anders. Bij Maters en De Koning kunnen wij financiële belangen hand in hand laten gaan met sociale-, maatschappelijke- en milieubelangen.

Wij gebruiken daarbij de Social Developement Goals (SDG’s) als uitgangspunt. Voor onze MVO-strategie en -actieplan hebben wij vijf SDG’s geselecteerd om onze focus op te richten.

Vanzelfsprekend hebben wij laagdrempelige milieumaatregelen getroffen, zoals LED-verlichting, bewegingsmelders, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Een aantrekkelijke werkomgeving met vitale medewerkers realiseren wij door vrijheid, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden. Vers fruit, kookworkshops en stoelmassages zijn de kers op de taart.

Maar met onze dienstverlening kunnen wij écht verschil maken. Dat begint bij kennis en bewustzijn bij onze collega’s. Onze medewerkers worden voortdurend opgeleid op het gebied van duurzaamheid en circulariteit met als doel om de kennis via onze ontwerpen in de praktijk te brengen.

MVO-doelstelling:

“Maters en De Koning heeft hart voor haar medewerkers. Daarom willen wij iedereen in staat stellen om het werk zo prettig mogelijk uit te voeren. Wij, als werkgever, dragen hieraan bij door tevredenheid en mentale en fysieke gezondheid voorop te stellen.”

Duurzame bedrijfsvoering

MVO-doelstelling:

“Bij Maters en De Koning willen wij de negatieve impact van onze interne organisatie zo veel mogelijk beperken. Dit willen wij bereiken door de CO2 uitstoot van onze mobiliteit en panden te reduceren en door duurzaam in te kopen.”

CO2-prestatieladder

Certificering voor de CO2-prestatieladder, niveau 3.

Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering is niet alleen bij een belofte gebleven. Wij hebben onze CO2-impact in kaart gebracht en wij hebben voor 2030 concrete reductiedoelen gesteld. Deze doelen leggen wij vast in het communicatieverslag (hier te downloaden). De samenvattende infographics, middels de volgende links te vinden: infographic 2022 en infographic 2023.

Met trots delen we mede dat de uitgevoerde inventarisatie, samen met onze gestelde doelen en geïmplementeerde maatregelen, in december 2023 hebben geleid tot het succesvol behalen van het certificaat voor CO2-prestatieladder niveau 3.

MVO-doelstelling:

“Bij Maters en De Koning willen wij de negatieve impact van onze interne organisatie zo veel mogelijk beperken. Dit willen wij bereiken door de CO2 uitstoot van onze mobiliteit en panden te reduceren en door duurzaam in te kopen.”

Heeft u vragen over ons MVO beleid?

Neem contact op met onze Coördinator MVO.