In ons team CIVIEL onderscheiden wij de specialisaties:

Waterbouw

 • Havens en vaarwegen
 • Kademuren
 • Oeverconstructies
 • Steigers (binnen- en zeevaart)
 • Afmeervoorzieningen
 • Remming- en geleidewerken
 • Bodembescherming

Infrastructuur

 • Bruggen en viaducten
 • Tunnels en onderdoorgangen
 • Wegverhardingen
 • Parkeren
 • Riolering en afwatering
 • Bouwrijp maken
 • Bedrijventerreinen
Maikel Bal

Maikel Bal

Teamleider Civiel