CIVIEL

BOUW

INDUSTRIE

Waterbouw

 • Havens en vaarwegen
 • Kademuren
 • Oeverconstructies
 • Steigers (binnen- en zeevaart)
 • Afmeervoorzieningen
 • Remming- en geleidewerken
 • Bodembescherming

Infrastructuur

 • Bruggen en viaducten
 • Tunnels en onderdoorgangen
 • Wegverhardingen
 • Parkeren
 • Riolering en afwatering
 • Bouwrijp maken
 • Bedrijventerreinen

Woning-en utiliteitsbouw

 • Kantoren
 • Bedrijfspanden en -hallen
 • Industriebouw
 • Parkeergarages
 • Schoolgebouwen
 • Appartementencomplexen
 • Woningen

Advies industrie

 • Energie
 • Water
 • Op- en overslag
 • Productie
 • Transport en logistiek