Infrastructuur

Nederland behoort tot de landen in de wereld met de grootste dichtheid van het wegennet. Dat betekent ook dat het aantal kruisingen met andere infrastructuur, zoals vaar- en spoorwegen enorm is. Dit gaat de komende jaren alleen maar verder toenemen.

De woningbouwopgave en realisatie van bedrijventerreinen vragen nieuwe infrastructuur en in bestaande stedelijke gebieden liggen uitdagende vervangingsopgaven. Leefbaarheid en veiligheid staan hierbij voorop, zowel in het gebruik als tijdens de realisatie.

Met een omgevingsbewuste aanpak ontwerpen onze ingenieurs kunstwerken en verhardingsconstructies in de regionale en lokale infrastructuur. Tevens adviseren wij over onderhoud en vervanging van bestaande assets, waarbij wij het een uitdaging vinden om onze infrastructuur tegen minimale kosten en omgevingseffecten in stand te houden.

Een aantal van onze infrastructuur projecten