Disclaimer

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de ‘DNR 2011’ gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. U kunt de DNR downloaden deze link of op verzoek zenden wij u een exemplaar gratis toe. Bij opdrachtverlening gaat opdrachtgever akkoord met de inhoud van de DNR 2011.

Onze e-mails en alle bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u een e-mailbericht ontvangt dat niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht te reageren naar de afzender, zodat het bericht alsnog naar het juiste adres kan worden verzonden. Ingenieursbureau Maters en De Koning is niet verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige verzending en ontvangst noch voor de inhoud van e-mailberichten. Elke aansprakelijkheid in deze wordt dan ook afgewezen.