Diensten

Constructief ontwerp

Onze ontwerpen ontstaan door een systematische aanpak, creativiteit en inventiviteit. Onze modelleurs en constructeurs creëren oplossingen voor ieder technisch vraagstuk hetgeen resulteert in het optimale ontwerp voor onze opdrachtgevers.

Constructieberekeningen
3D-Modellering
Geotechnisch advies

Asset management

Bij Maters en de Koning zijn we vakidioten. Al onze medewerkers zijn experts op hun vakgebied. Naast onze uitvoerende werkzaamheden geven we dus graag gedegen technische adviezen. Wij combineren technische inspecties met kostendeskundigheid en constructieve expertise. Kom je er niet uit? Kunnen we helpen? Wat wil je weten? Bel Maters en de Koning.

Inspecties
Onderhoudsadviezen
Constructieve toetsingen
Asset management
Detachering

Detachering

Ben je op zoek naar (tijdelijke) extra capaciteit en/of extra expertise? Onze projectleiders, constructeurs, tekenaars en toezichthouders staan voor je klaar.

Project- en ontwerpleiders
Constructeurs
Tekenaars / 3D-modelleurs
Directievoerders en toezichthouders

Contractering en aanbestedingen

We geven advies over aanbestedingen, schrijven bestekken, adviseren over bouwkosten en we begeleiden in de realisatie, allemaal met als doel uiteindelijk het beste projectresultaat voor onze klanten te realiseren.

 Marktbenaderingsadviezen
Bestekken en geïntegreerde contracten
Kostenraming en -adviezen
Directievoering, toezicht en contractbeheersing
Vergunningaanvragen en stikstofberekeningen
Contractering en aanbestedingen